2024. jlius 25. 6500 Baja, Szent Imre tér 5.     1757-2024     www.bajabela.hu Éber Sándor freskója  
Történetünk | Dokumentumok | Diákélet | Kapcsolataink | Elérhetőségünk

  RSS hírek
Webmester


Bélap


E-KRÉTA HELP

E-KRÉTA E-ÜGYINTÉZÉS

SzMK Intézményi Tanács Bélás Baráti Kör Művelt Ifjúságért Bartai - Pécsi díj Rotary Club Védőnő Testvériskola

Bélás Baráti Kör


Felhívás Alapító okirat Tagok Belépési nyilatkozat Hírlevelek


Emlékezzetek legszebb éveitekre, gyertek közénk és támogassátok
Ti is a patinás ALMA MATER-t.

A Bajai III. Béla Gimnázium az ország egyik legnevesebb, a továbbtanulásra való felkészítésben és eredményességben az elsők között számon tartott középiskolája.

A Bajai III. Béla Gimnázium Baráti Köre 1989. október 28-a óta működik. Megalakulását az 1938-ban érettségizett öregdiákok kezdeményezték. A kör célja a III. Béla Gimnázium oktatási és nevelési munkájának szellemi és anyagi támogatása, az iskola emlékeinek, hagyományainak ápolása, a volt iskolatársak kapcsolatának fenntartása.

A Baráti Kör tevékenységét az évente ülésező huszonöt tagú választmány irányítja. Az operatív munkát a hét főből álló elnökség (elnök, titkár, pénztáros és a választmány által delegált négy tag) végzi. A tisztségviselőket és a választmányt az ötévenként összehívott taggyűlés választja meg.

Az utolsó taggyűlés (2014. április 22.) óta a Kör választott testületeinek tagjai (a nevek utáni számok az érettségi évét jelölik) a következők:

Elnökség:
 • Szarvas Miklós elnök
 • Csubákné Besesek Andrea
 • dr. Péterfi Tamás (1969),
 • dr. Szarka Ildikó (1981)
 • Dr. Sztanáné dr. Babits Edit (1968)
 • Jaloveczkiné Pauk Eszter (1980)titkár
 • Hatháziné Szabados Etelka (1969) pénztáros,
A választmányi tagok:
 • Antal Gábor
 • Balykó Noémi
 • Bagóczki Csanád (1969)
 • Csubákné Besesek Andrea
 • Darnai Erzsébet (1970)
 • Eichardt Balázs
 • dr. Heitzmann Judit (1975)
 • Koch Csaba
 • Kollár Ferenc (1963)
 • László Erika
 • Noll Andrea
 • Pappné Jánics Ildikó (1971)
 • Péterfi Tamás
 • Sárközi Andrea
 • Sarlós István
 • Somosy Katalin (1975)
 • dr. Szarka Ildikó
 • Dr. Sztanáné dr. Babits Edit
 • Tumbász István
 • Ungor István
 • Várhalmi Miklós (1961)
 • dr. Vattay Álmos (1960)

A Baráti Kör bevétele elsősorban a tagdíjakból és a tagok személyi jövedelemadója 1 %-ának felajánlásából származik, de más támogatást is elfogadunk. A tagdíj befizetése az év elején megküldött készpénzátutalási utalvánnyal vagy átutalással lehetséges (átutalási cím és számlaszám: Számlaszámunk: OTP 11732033-20022992-00000000. ). Az 1% felajánlásáról adószámunk (19042226-1-03) megjelölésével lehet rendelkezni.. Az éves tagdíjminimum a választmány döntése alapján 2018-tól 2 000 Ft. A jelentős túlfizetés immár tisztelendő hagyomány!

Megalakulása óta a Baráti Kör több mint két és fél millió (az utolsó három évben közel egy millió) forinttal támogatta az iskola tanulóit. A támogatás formái: jutalmak, hozzájárulás diákcsere-kapcsolatok költségeihez, segélyek. A Baráti Kör elnöksége és a gimnázium igazgatója évente két alkalommal hírlevél útján tájékoztatja a tagságot a Kör tevékenységéről és az iskola életéről. A Baráti Kör Alapszabálya és Hírlevelei a Gimnázium honlapján megtalálhatók: www.bajabela.sulinet.hu